Κοινωνική Ευθύνη

Η επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη, όπως αποδίδεται ο όρος ‘’ Corporate Social Responsibility’’, είναι μια έννοια που τα παλαιότερα χρόνια ήταν άγνωστη στο επιχειρείν. Αποτελεί, ωστόσο, μια θεμελιακή, ηθική δέσμευση της MOTORLEASE.

Η MOTORLEASE σεβόμενη την ιδέα της συμβολής της -στο μέτρο που της αναλογεί- στη διαμόρφωση ενός υγειούς κλίματος, θεωρεί τον πελάτη μέρος μιας ευρύτερης συναλλαγής. Αυτής που ορίζει πως η επιχειρηματική δράση πρέπει να τυχγάνει σεβασμού όχι μόνο απ΄την παραγωγή κέρδους αλλά και για τη συνεισφορά της στις γενικότερες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και ηθικές ευαισθησίες της εποχής μας.

Η εδραίωση εμπιστοσύνης ανάμεσα στη MOTORLEASE και τους πελάτες της, η μέριμνα για το περιβάλλον, το efficiency του εκσυγχρονισμένου στόλου και η ενδυνάμωση μιας κουλτούρας προοπτικών τόσο για την ίδια την εταιρεία αλλά και για την ολιστική προσέγγιση της αγοράς, αποτελούν κώδικα συμπεριφοράς για μας!

Προσφορές από 0€ προκαταβολή

Δείτε όλες τις προσφορές μας

Χωρίς Προκαταβολή
Γρήγορες διαδικασίες
Εξειδικευμένοι συνεργάτες
Ελληνική εταιρεία
Εξατομικευμένες λύσεις
Χωρίς ψιλά γράμματα