Μακροχρόνια Μίσθωση Καινούργιων Αυτοκινήτων

Τι είναι;

Η πιο συμφέρουσα μορφή χρήσης οχημάτων για εταιρικούς στόλους αλλά και ιδιώτες. Η αυξανόμενη τάση επέκτασης του leasing ακόμα και πέραν της τυπικής κατηγορίας των εταιρειών, είναι μια νέα, ρεαλιστική, οικονομική πραγματικότητα, ειδικά σε εποχές μειωμένου ρίσκου. Κατά τη μακροχρόνια μίσθωση, ο πελάτης, εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο, δεν αγοράζει το όχημα αλλά καταβάλλει ένα μηνιαίο μίσθωμα για τη διάρκεια της μίσθωσης που μπορεί να έχει διάρκεια 3-5 έτη.

Γιατί συμφέρει;

 • To 100% των μισθωμάτων εκπίπτει απ’ το φορολογητέο εισόδημα.
 • Δεν μειώνεται η ρευστότητα της επιχείρησής σας. Καταστρώνετε τον οικονομικό σας σχεδιασμό χωρίς απρόοπτα. Σταθερά μισθώματα για συνεχείς και αδιάλλειπτες παροχές για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
 • Έχετε τη δυνατότητα να οδηγείτε ένα καινούργιο, απόλυτα σύγχρονο, ασφαλές και οικονομικό στη διαχείριση καυσίμου αυτοκίνητο.
 • Δεν έχετε πλέον την ευθύνη, το κόστος και το άγχος της ολικής διαχείρισης του αυτοκινήτου. Η συντήρηση (σε γνήσια ανταλλακτικά και εργασίες), μικτή ασφάλιση, οδική βοήθεια, αντικατάσταση του οχήματος σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τη MOTORLEASE.
 • Δεν έχετε την υποχρέωση εφάπαξ καταβολής του Φ.Π.Α., όπως συμβαίνει κατά τη μέρα της αγοράς του, αλλά σε αντίστοιχα μισθώματα αναλόγως της διάρκειας της χρονομίσθωσης.
 • Απαλάσσεστε από απρόβλεπτους κινδύνους όπως, για παράδειγμα, οι υπολειμματικές αξίες των αυτοκινήτων και τα επιτόκια χρηματοδότησης. Προσαρμόζετε το συμβόλαιο της χρονομίσθωσης στις δικές σας ανάγκες αναφορικά με τα διανυθέντα χιλιόμετρα και τη διάρκεια του συμβολαίου.
 • Αποδεσμεύετε ελεύθερο χρόνο για εσάς και τις δραστηριότητές σας. Αφήστε στη MOTORLEASE να αναλάβει κάθε διεκπεραίωση ή διαδικαστικό θέμα αναφορικά με τέλη κυκλοφορίας, πιστοποιητικά, δηλώσεις ατυχημάτων και ό,τι άλλο θα σας ‘’έκλεβε’’ ενέργεια και χρόνο απ΄την προσωπική ή επαγγελματική σας ζωή.

Προγράμματα Χρονομίσθωσης αυτοκινήτου

Τα κύρια προγράμματα για την χρονομίσθωση ενός αυτοκινήτου είναι ΤΡΙΑ. Περιγράφουμε τα κύρια χαρακτηριστικά τους και αναδεικνύουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καθενός από αυτά.
Α. Με δικαίωμα εξαγοράς
Β. Χωρίς δικαίωμα εξαγοράς
Γ. Με Επιλογή εξαγοράς

Α. Με δικαίωμα εξαγοράς αυτοκινήτου (χρονομίσθωση αυτοκινήτου)

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο μισθωτής καλείται να δηλώσει αν επιθυμεί να έχει το δικαίωμα εξαγοράς του αυτοκινήτου ή όχι. Αν και κατά την λήξη της σύμβασης δεν είναι υποχρεωμένος να διαθέσει κάποιο επιπλέον ποσό για την αγορά του αυτοκινήτου, στην ουσία έχει πληρώσει μεγάλο μέρος του τιμήματος μέσω του αυξημένου μηνιαίου μισθώματος. Στην αξία του μισθώματος περιλαμβάνονται ένα μεγάλο μέρος της αρχικής αξίας του αυτοκινήτου ( του κεφαλαίου δηλαδή), καθώς και τα έξοδα για τη συντήρησή του. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή, είναι μάλλον προτιμότερο ο μισθωτής να εξαγοράσει το αυτοκίνητο, ακόμα κι αν πρόκειται μόνο για να το μεταπωλήσει.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 • Αυξάνει τα πάγια της μισθώτριας επιχείρησης
 • Ελκυστικό τίμημα εξαγοράς
 • Άμεση μεταβίβαση σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά τη λήξη της σύμβασης
 • Περιθώριο κέρδους (ανάλογα με την μάρκα/μοντέλο και της χρήση ) αν το αυτοκίνητο πουληθεί αμέσως μετά τη λήξη της σύμβασης, καθώς έχει φοροαπαλλαγεί για το μεγαλύτερο μέρος της αξίας του
 • Ευελιξία στις παρεχόμενες υπηρεσίες, λόγω του μειωμένου ρίσκου για τον μισθωτή
 • Εφαρμόζεται και στα μεταχειρισμένα

Β. Χωρίς δικαίωμα εξαγοράς αυτοκινήτου (Χρονομίσθωσης Αυτοκινήτου)


Ο μισθωτής δηλώνει εξαρχής ότι δεν επιθυμεί να εξαγοράσει το αυτοκίνητο κατά τη λήξη της σύμβασης. Η δήλωση του αυτή έχει ως συνέπεια το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα, που αντιπροσωπεύει το κόστος συντήρησης και τη μείωση της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου κατά τη χρήση του. Κατά τη λήξη της σύμβασης, το αυτοκίνητο επιστρέφει στην εταιρεία, δίχως ο μισθωτής να έχει δικαίωμα ή επιλογή εξαγοράς του.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 • Χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα
 • Μειωμένο ρίσκο για το μισθωτή
 • Συχνή αλλαγή αυτοκινήτου
 • Καλή λύση για εταιρείες που έχουν σαφή πολιτική παροχής εταιρικού αυτοκινήτου σε στελέχη και υπαλλήλους

Γ. Με Επιλογή εξαγοράς αυτοκινήτου

Πρόκειται για το πλέον ευέλικτο από τα τρία προγράμματα, καθώς συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των δύο πρώτων, έχοντας παράλληλα λιγότερα μειονεκτήματα. Όπως γίνεται κατανοητό από την ονομασία του προγράμματος, ο μισθωτής δεν εκδηλώνει από την αρχή το ενδιαφέρον του για την εξαγορά του αυτοκινήτου, αλλά αποφασίζει κατά τη λήξη της σύμβασης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 • Μηνιαίο μίσθωμα είναι το ίδιο με αυτό του προγράμματος χωρίς δικαίωμα εξαγοράς
 • Δεν υπάρχει εξαρχής δέσμευση του μισθωτή για την εξαγορά
 • Δικαίωμα εξαγοράς στο τέλος της μίσθωσης με προσυμφωνημένο τίμημα ( οπότε ο μισθωτής αποφασίζει αν τον συμφέρει η κίνηση αυτή )
 • Ευέλικτο στις παρεχόμενες υπηρεσίες

Χρονομίσθωση για Ιδιώτες

Όπως έχουμε ήδη πει, η χρονομίσθωση αφορά κυρίως σε εταιρείες, επιχειρηματίες ή ελεύθερους επαγγελματίες των οποίων το επάγγελμα δικαιολογεί τη χρήση αυτοκινήτου. Για τους απλούς ιδιώτες έχει τα ίδια πλεονεκτήματα – πλην της έκπτωσης στο φορολογητέο εισόδημα.

Πλεονεκτήματα χρονομίσθωσης για τους ιδιώτες

 • Πληρώνεις το αυτοκίνητο μόνο για όσο το χρησιμοποιείς.
 • Καταβάλλεις χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις σε σχέση με τα συμβατικά χρηματοδοτικά προγράμματα.
 • Δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας χρημάτων κατά τη μεταπώληση του αυτοκινήτου.
 • Επιτρέπει να αλλάζεις το αυτοκίνητο σου κάθε 3 ή 4 χρόνια.
 • Στη λήξη του συμβολαίου, έχεις τη ευελιξία να επιλέξεις τη λύση που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σου.
 • Όχημα αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος.
 • Σημαντικές εκπτώσεις στο κόστος ασφάλισης οδικής βοήθειας και των λοιπών εξόδων συντήρησης ( π.χ σέρβις, ελαστικών )

Φυσικά πρόσωπα (οφέλη από τη χρονομίσθωση)

Το ότι οι επιχειρήσεις έχουν οφέλη από τη χρονομίσθωση είναι λίγο –πολύ γνωστό σε όλους. Λιγότερο γνωστά είναι όμως τα οφέλη που αποκομίζουν οι μισθωτοί . Κατ΄ αρχάς ισχύει και στην περίπτωση τους ότι δεν χρειάζεται να δεσμεύσουν το αρχικό κεφάλαιο για την αγορά του αυτοκινήτου. Η εγγύηση των δύο μισθωμάτων ( η οποία και πρέπει να επιστρέφεται με τη λήξη της σύμβασης ) είναι πολύ μικρή συγκριτικά με το κόστος ενός αυτοκινήτου και γι' αυτό δεν τη θεωρούμε δέσμευση κεφαλαίου. Σημαντικό επίσης είναι ότι δεν υπάρχει το άγχος της αβεβαιότητας, εφόσον δεν υπάρχουν έκτακτα έξοδα. Η συντήρηση αυτή καλύπτεται από την εκμισθώτρια εταιρεία και ακόμη και σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος παρέχεται αυτοκίνητο αντικατάστασης σε σύντομο χρονικό διάστημα ( συνήθως εντός 48 ωρών ) ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα. Επιπλέον όφελος για το μισθωτή είναι ότι δεν έχει ν' ανησυχεί για το τεκμήριο αγοράς. Τέλος προκύπτει όφελος από τη διαφορά στο κόστος των ασφαλιστικών καλύψεων και της οδικής βοήθειας.

Οι εταιρείες χρονομίσθωσης προσφέρουν αυτές τις παροχές στους μισθωτές με έκπτωση σε σύγκριση με τις τιμές που ισχύουν στην αγορά.

Προσφορές με 0% προκαταβολή

Δείτε όλες τις προσφορές μας

Χωρίς Προκαταβολή
Γρήγορες διαδικασίες
Εξειδικευμένοι συνεργάτες
Ελληνική εταιρεία
Εξατομικευμένες λύσεις
Χωρίς ψιλά γράμματα