Αντικατάσταση ελαστικών

Όπως εύστοχα έχει ειπωθεί ‘’όλη η τεχνολογία ενός αυτοκινήτου, η ενεργητική και παθητική ασφάλεια, οι αμέτρητες ώρες εξέλιξης, δοκιμών ή κάθε εξοπλισμός του καταλήγει να έχει λίγη σημασία αν τα ελαστικά δεν είναι σε καλή κατάσταση’’.

Για τον παραπάνω λόγο, ο πελάτης έχει την ευθύνη να ελέγχει σε τακτά διαστήματα τόσο τα σημάδια φθοράς των ελαστικών όσο και τις πιέσεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Σημαντικό ρόλο ‘’παίζει’’, επίσης, το συνολικό βάρος του αυτοκινήτου, το αν, δηλαδή, είναι άδειο ή με όλους τους επιβαίνοντες, διαφοροποιώντας αντίστοιχα τις πιέσεις των ελαστικών.

Ο πελάτης οφείλει, λοιπόν, να διατηρεί αυτό το, τόσο ζωτικό για την ασφάλειά του, εξάρτημα σε όσο το δυνατόν καλή κατάσταση.

Για το λόγο αυτό, δεν προβλέπονται από τη σύμβαση της χρονομίσθωσης καταστροφές, φθορές ή βλάβες που μπορεί να προκληθούν στα ελαστικά ή τους τροχούς λόγω οδήγησης σε μη ασφαλτοστωμένους δρόμους, λόγω κακής χρήσης (π.χ. άτσαλα ανεβάσματα σε πεζοδρόμια), υπερθέρμανσης (drifting, άσκοπα σπιναρίσματα) ή απότομης μείωσης του πέλματος των ελαστικών (λόγω χαμηλών πιέσεων).

Η MOTORLEASE προβλέπει την αλλαγή των ελαστικών σε προκαθορισμένα χιλιομετρικά διαστήματα και λόγω φυσιολογικής φθοράς.

Τέλος, η αλλαγή ελαστικών γίνονται μόνο στα συνεργεία που θα υποδεικνύει η MOTORLEASE.

Προσφορές από 0€ προκαταβολή

Δείτε όλες τις προσφορές μας

Χωρίς Προκαταβολή
Γρήγορες διαδικασίες
Εξειδικευμένοι συνεργάτες
Ελληνική εταιρεία
Εξατομικευμένες λύσεις
Χωρίς ψιλά γράμματα