Ασφάλεια

1. Μου έκλεψαν το αυτοκίνητο. Τι πρέπει να κάνω;

Το πρώτο που επιβάλλεται να κάνετε είναι να επικοινωνήστε άμεσα με τη MOTORLEASE αναφέροντας το συμβάν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών (τηλ: 210 6897100).

Στη συνέχεια οφείλετε να κατευθυνθείτε στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα του σημείου όπου έγινε το ποινικό αδίκημα και να υποβάλλετε άμεσα μήνυση γιά την κλοπή

Μετά, εντός του 24ώρου, πρέπει να υποβάλλετε εγγράφως στη MOTORLEASE την κλοπή και να παραδώσετε τα κλειδιά του αυτοκινήτου (εφόσον αυτά υπάρχουν)

Οι παραπάνω χρονικές προθεσμίες είναι απαρέγκλιτες και δεν πρέπει να αγνοηθούν ή να αναβληθούν σε καμία περίπτωση.

Τέλος, έχετε πάντα υπόψιν πως η τήρηση των στοιχειωδών κανόνων ασφαλείας (π.χ κλείδωμα του αυτοκινήτου) για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών αποτελεί συμβατική υποχρέωσή σας.

2. Ποιες είναι οι ασφαλιστικές μου καλύψεις;

Η MOTORLEASE προσφέρει την απόλυτη προστασία για να απολαμβάνετε τις μετακινήσεις σας μέσω ενός ολοκληρωμένου ασφαλιστικού πακέτου. Επίσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις η μικτή ασφάλεια είναι υποχρεωτική. Η τελευταία σας απαλλάσσει από κάθε περιττό άγχος, ακόμα και στην περίπτωσης που από δική σας υπαιτιότητα προκληθεί ζημιά στο όχημα.

Συγκεκριμένα, οι ασφαλιστικές σας καλύψεις περιλαμβάνουν:

  • Αστική Ευθύνη προς τρίτους (Υλικές ζημίες – Σωματικές βλάβες) μέχρι τα εκάστοτε οριζόμενα από το νόμο ποσά
  • Ολική κλοπή (σε περίπτωση ολικής καταστροφής το αυτοκίνητο θα αντικαθίσταται με άλλο, αντίστοιχου τύπου και ηλικίας)
  • Μερική κλοπή
  • Φωτιά (σε περίπτωση ολικής καταστροφής το αυτοκίνητο θα αντικαθίσταται με άλλο, αντίστοιχου τύπου και ηλικίας)
  • Τρομοκρατικές Ενέργειες
  • Φυσικά Φαινόμενα
  • Θραύση κρυστάλλων
  • Τρομοκρατικές ενέργειες
  • Ίδιες ζημίες με ποσό συμμετοχής (μικτή με απαλλαγή)
  • Ασφάλιση για μεταφορά σε πλοίο

Οι όποιες πιθανές διαφοροποιήσεις στις Ασφαλιστικές Καλύψεις που τυχόν υπάρχουν αναφέρονται εγγράφως στο Συμφωνητικό Μίσθωσης.

3. Τι δεν καλύπτεται ασφαλιστικά;

Τα μεμονωμένα χτυπήματα στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου.

Οι καταστροφές, φθορές, βλάβες ελαστικών, τροχών και λοιπών μερών που προκαλούνται λόγω οδήγησης σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, λόγω κακής χρήσης (π.χ. ανέβασμα πεζοδρομίου) ή υπερβολικής καταπόνησης ή υπερθαίρμανσης (π.χ. drifting)*

Oι ζημιές ή φθορές εκτός της συνήθους χρήσης, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου (ταπετσαρίες, ταμπλό κλπ)

Οι ζημιές ή φθορές που προκαλούνται στο αυτοκίνητο, όταν αυτό μεταφέρεται από πλοία ή τρένα.

Δεν καλύπτεται η ρυμούλκηση τροχόσπιτου ή τρέιλερ. Αν σκοπεύετε σε μια τέτοια χρήση, φυσικά, είναι δυνατή μέσω ειδικής ασφάλισης, το κόστος της οποίας επιβαρύνει τον πελάτη

Τέλος, η οδήγηση του αυτοκινήτου από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

*Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις θα σας προτείναμε να ανατρέξετε στο προσωπικό σας συμβόλαιο ή να έρθετε σε απευθείας επικοινωνία μαζί μας.

Προσφορές από 0€ προκαταβολή

Δείτε όλες τις προσφορές μας

Χωρίς Προκαταβολή
Γρήγορες διαδικασίες
Εξειδικευμένοι συνεργάτες
Ελληνική εταιρεία
Εξατομικευμένες λύσεις
Χωρίς ψιλά γράμματα