ΚΤΕΟ

Η πιστοποίηση από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) οφείλει να ακολουθείται μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. 

Συγκεκριμένα, για επιβατικά στα 4 χρόνια μετά την αγορά τους ως καινούργιο και από αυτό το χρονικό διάστημα, και για την υπόλοιπη ζωή του οχήματος, κάθε 2 χρόνια. Είναι μια βασική υποχρέωση του οδηγού που είναι εξουσιοδοτημένος από τη MOTORLEASE να οδηγεί το αυτοκίνητο.

Παράλληλα, ο ίδιος επιφορτίζεται με τους απαραίτητους τυπικούς ελέγχους κατά τα μεσοδιαστήματα των Κ.Τ.Ε.Ο. Εκείνους τους ελέγχους, δηλαδή, που κάθε επιμελής οδηγός -πρώτα για την ασφάλεια τη δική του και των επιβαινόντων- αλλά και για τη σωστή λειτουργία του αυτοκινήτου, οφείλει να ακολουθεί σε τακτά διαστήματα:

  • Τη στάθμη λιπαντικού του κινητήρα
  • Τη στάθμη ψυκτικού υγρού
  • Τη στάθμη υγρών φρένων
  • Την κατάσταση, βαθμό φθοράς και πίεση των ελαστικών
  • Τη λειτουργία των φώτων 

Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνικοί της MOTORLEASE είναι πάντα στη διάθεσή σας για όποιες τυχόν διευκρινίσεις ή βοήθεια.

Τέλος, ο εξουσιοδοτημένος οδηγός από τη MOTORLEASE οφείλει να συνοδεύει το αυτοκίνητο με τα απαραίητα έγγραφα του, όπως την άδεια κυκλοφορίας, το συνοδευτικό έντυπο, το ασφαλιστήριο στις προβλεπόμενες από το νόμο θέσεις ώστε να είναι ευκρινές και, βέβαια, με το δίπλωμα οδήγησης (από 23 ετών και με άδεια οδήγησης τουλάχιστον 1 έτους).

Η πιστοποίηση από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) οφείλει να ακολουθείται μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Συγκεκριμένα, για επιβατικά στα 4 χρόνια μετά την αγορά τους ως καινούργιο και από αυτό το χρονικό διάστημα, και για την υπόλοιπη ζωή του οχήματος, κάθε 2 χρόνια. Είναι μια βασική υποχρέωση του οδηγού που είναι εξουσιοδοτημένος από τη MOTORLEASE να οδηγεί το αυτοκίνητο.

Παράλληλα, ο ίδιος επιφορτίζεται με τους απαραίτητους τυπικούς ελέγχους κατά τα μεσοδιαστήματα των Κ.Τ.Ε.Ο. Εκείνους τους ελέγχους, δηλαδή, που κάθε επιμελής οδηγός -πρώτα για την ασφάλεια τη δική του και των επιβαινόντων- αλλά και για τη σωστή λειτουργία του αυτοκινήτου, οφείλει να ακολουθεί σε τακτά διαστήματα:

·       Τη στάθμη λιπαντικού του κινητήρα

·       Τη στάθμη ψυκτικού υγρού

·       Τη στάθμη υγρών φρένων

·       Την κατάσταση, βαθμό φθοράς και πίεση των ελαστικών

·       Τη λειτουργία των φώτων

Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνικοί της MOTORLEASE είναι πάντα στη διάθεσή σας για όποιες τυχόν διευκρινίσεις ή βοήθεια.

Τέλος, ο εξουσιοδοτημένος οδηγός από τη MOTORLEASE οφείλει να συνοδεύει το αυτοκίνητο με τα απαραίητα έγγραφα του, όπως την άδεια κυκλοφορίας, το συνοδευτικό έντυπο, το ασφαλιστήριο στις προβλεπόμενες από το νόμο θέσεις ώστε να είναι ευκρινές και, βέβαια, με το δίπλωμα οδήγησης (από 23 ετών και με άδεια οδήγησης τουλάχιστον 1 έτους).

Προσφορές με 0% προκαταβολή

Δείτε όλες τις προσφορές μας

Χωρίς Προκαταβολή
Γρήγορες διαδικασίες
Εξειδικευμένοι συνεργάτες
Ελληνική εταιρεία
Εξατομικευμένες λύσεις
Χωρίς ψιλά γράμματα