ΚΤΕΟ

Η πιστοποίηση από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) οφείλει να ακολουθείται μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.  

Συγκεκριμένα, νέα οχήματα οφείλουν να περνούν από έλεγχο ΚΤΕΟ 4 χρόνια μετά από την ημερομηνία 1ης αδείας τους και κάθε 2 χρόνια μετέπειτα, για το υπόλοιπο της ζωής τους.   

Η υποχρέωση αυτή βαρύνει τον εξουσιοδοτημένο από την Motorlease οδηγό του αυτοκινήτου. 

Έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια του οδηγού και των επιβαινόντων, και κατ’ επέκταση την σωστή λειτουργία του αυτοκινήτου, ο οδηγός επιφορτίζεται με τους παρακάτω τυπικούς ελέγχους που οφείλει να ακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη την διάρκεια της μίσθωσής του:

  • Τη στάθμη λιπαντικού του κινητήρα
  • Τη στάθμη ψυκτικού υγρού
  • Τη στάθμη υγρών φρένων
  • Την κατάσταση, βαθμό φθοράς και πίεση των ελαστικών
  • Τη λειτουργία των φώτων 

Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνικοί της MOTORLEASE είναι πάντα διαθέσιμοι για τυχόν διευκρινίσεις ή βοήθεια. 

Τέλος, ο εξουσιοδοτημένος από τη MOTORLEASE οδηγός του αυτοκινήτου οφείλει να συνοδεύει το αυτοκίνητο με τα παρακάτω:

  • το δίπλωμα οδήγησής του (από 23 ετών και με άδεια οδήγησης τουλάχιστον 1 έτους)
  • την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
  • το συνοδευτικό έντυπο του αυτοκινήτου
  • το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου

 

Προσφορές από 0€ προκαταβολή

Δείτε όλες τις προσφορές μας

Χωρίς Προκαταβολή
Γρήγορες διαδικασίες
Εξειδικευμένοι συνεργάτες
Ελληνική εταιρεία
Εξατομικευμένες λύσεις
Χωρίς ψιλά γράμματα